ห้องเวิร์ลคอลเล็กชัน กังไสชุดสามก๊ก

ชุดพงศวดารเซรามิกจีน (กังไส) ชุดสามก๊ก มีโจโฉ กวนอู เตียวหุย จูล่ง ขงเบ้ง และ ลิ่นเซียงหยูกับหยกตระกูลเหอ อายุประมาณ 60 ปี