ห้องเวิร์ลคอลเล็กชัน ช่องแสดง 05 และ 06

หุ่นขี้ผึ้งต้นแบบขององค์อนุสาวรีย์ย่าโม ที่จังหวัดนครราชสีมา  และพระพุทธรูปองค์ทางซ้ายมือคืออีกปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าไวโรจนะ ศิลปะทิเบต กะไหล่ทอง