ห้องเวิร์ลคอลเล็กชัน กลองมโหระทึก

กลองดองซอง หรือ กลองมโหระทึก

กลองศิลปะดองซอง (ที่มีรอยแตก) อายุประมาณ 2,500 ปี และ จากวัฒนธรรมไทยก่อนประวัติศาสตร์ (อันที่มีกบ อายุประมาณ 1,400 ปี) ซึ่งจะใช้ในพิธีเรียกฝน