ห้องโถงหน้าทางออกไปศาลเจ้าแม่กวนอิม

พระพุทธรูปยืนแกะสลักจากไม้มงคลเช่นไม้จันทน์หอม ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงอยุธยาตอนปลาย (4 องค์ด้านซ้ายและขวา อายุประมาณ 200-270 ปี)  องค์กลางเป็นศิลปะกัมพูชาช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ อายุประมาณ 150-200 ปี