02 แนะนำโถงกลาง (หนังสือ และ เสียง)

สำหรับหนังสือนำเที่ยวกดที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/open?id=1-hm1U6d7GwQIa4LGs_85pjy4Ra4iMVuU