04 ห้องรัตนโกสินทร์ (หนังสือนำเที่ยว และ เสียง)

สำหรับหนังสือนำเที่ยวกดลิงค์นี้ https://drive.google.com/open?id=1Ygm0-urxskkPUX3oBeLck5NqU-_7Uhqm

สำหรับไกด์เสียงกดลิงค์นี้ https://youtu.be/uw7WnT-Gu3k