04 ห้องรัตนโกสินทร์ (หนังสือนำเที่ยว และ เสียง)

กดตรงนี้สำหรับหนังสือนำเที่ยว 

สำหรับไกด์เสียงกดลิงค์นี้ https://youtu.be/uw7WnT-Gu3k