06 ห้องแสดงลูกปัดและหยก (เสียง)

กดลิงค์ข้างล่าง

https://youtu.be/WeR02IDXNdw