06 ห้องแสดงลูกปัดและหยก (หนังสือนำเที่ยวและเสียง)

 

คลิกตรงนี้สำหรับหนังสือนำเที่ยว 

กดลิงค์ข้าง ๆ สำหรับไกด์เสียง  https://youtu.be/WeR02IDXNdw