07 ห้องจัดแสดงล้านช้าง และ ลาว (เสียง)

กดลิงค์ข้างล่าง

https://youtu.be/NqObTwFIWME