08 ห้องจัดแสดงพระพุทรูปศรีวิชัยและพระใต้ (เสียง)

กดลิงค์ข้างล่าง

https://youtu.be/Du7_h85bx4k