12 ห้องจัดแสดงพระพุทธรูปพม่า (เสียง)

กดลิงค์ข้างล่าง

https://youtu.be/uWR_p3y6eiI